Communicatie en het effect ervan


Het Latijnse woord communicare verwijst naar ‘iets gemeenschappelijk maken’. Elke organisatie, of dat nu een multinational of een eenmanszaak is, doet aan communicatie. Communicatie zet letterlijk alles in gang voor organisaties die hun doelgroep willen bereiken. Daarom zijn de strategische keuzes die je maakt om je communicatiemiddelen optimaal in te zetten van essentieel belang. Zowel die op het gebied van je interne- als je externe communicatie.

Communicatie is de markt vertellen dat je een prachtig product of dienst aanbiedt. Het is de vertaling van de strategie naar de markt.Waarom doen we wat we doen? Of wat leeft er op de werkvloer?

Om goede strategische keuzes te maken, is het noodzakelijk om te weten wat er intern speelt. Meestal beginnen we met het kijken naar de buitenwereld als we plannen maken. Pas daarna kijken we naar de binnenwereld. Beide zijn belangrijk, maar toch is het slimmer om te beginnen bij de binnenwereld; je start van binnenuit, vanuit jouw Why-vraag (waarom doe je wat je doet?). De focus moet liggen op die zaken die organisatie raken of kunnen raken. Als je eerst zorgt voor een solide interne basis, sta je veel steviger als je je naar buiten richt.

Externe situatie

Vervolgens maak je een outside-in analyse. Het is heel belangrijk om je te realiseren dat als je relevant wilt zijn in de toekomst, dit vraagt om een visie op de markt van morgen. Je houdt je dus niet alleen bezig met je organisatie van vandaag, maar je anticipeert ook op je toekomstige organisatie.

Verbinden van het interne en externe context

Als je dit alles helder hebt, moet er vervolgens een verbinding worden gelegd tussen de organisatie-identiteit enerzijds en de visie op de externe ontwikkelingen en behoeften anderzijds. Anders gezegd; wat je van binnenuit voelt, ga je doorvoeren in hoe je naar buiten treedt. Je kernwaarden zorgen er dan voor dat je een duidelijke (merk)belofte kunt doen aan je klanten, die je ook waar kunt maken. Alle interne en externe acties, op ieder niveau in de organisatie dragen eraan bij. Dat maakt jouw organisatie een sterke identiteit, die in alles geloofwaardig is. Om die verbinding te leggen, is een goede strategie van belang.

Internal Branding

Het sturen van het gedrag en de houding van medewerkers in lijn met het merk van de organisatie is Internal Branding.
Het succes van elke organisatie staat of valt met het enthousiasme van haar medewerkers. Enthousiaste medewerkers lopen harder voor hun klanten en zijn goede ambassadeurs voor het merk. Als medewerkers niet in hun merk geloven, dan zullen klanten dit aanvoelen!

Merken zijn bedoeld om een product of bedrijf een herkenbare uitstraling naar de buitenwereld te geven. Maar draai het eens om. Een merk en de waarden die eraan verbonden zijn, kunnen óók worden ingezet om de interne organisatie vorm te geven. Door merkwaarden zowel naar buiten als naar binnen te richten, werk je niet alleen aan een sterk merk, maar ook aan een sterke organisatie.

Om het merk je echt eigen te kunnen maken, is betrokkenheid van de medewerkers en ruimte voor eigen invulling van groot belang. Medewerkers geven hun eigen betekenis en invulling aan het merk. Zij brengen het tot leven. En zij zijn sterk betrokken bij het verankeren van het merk op de werkvloer.
Wij ondersteunen organisaties bij de voorgestelde en aanbevolen veranderingen om een sterk merk en gezonde bedrijfscultuur te creëren en behouden. Denk aan leiderschapstrainingen, intervisiegesprekken MT, specifieke vakgerichte trainingen, aanvullende team-coaching, communicatie-ondersteuning en ondersteuning op personele vlak.

Visuele identiteit

Een merk is waardevol omdat het een visie of strategie helder verwoordt. Het is belangrijk dat je je marketing en communicatie op elkaar af gaat stemmen. Ook hier weer geldt dat uniformiteit en een duidelijk doordachte lijn die doorgevoerd wordt, enorm bijdraagt aan de herkenbaarheid, de geloofwaardigheid en dus aan de kracht van je merk. Belangrijk onderdeel van alle marketing en communicatie, online én offline, is een goed gekozen huisstijl.

 Martin Atkin, former Head of Creative Communications, Greenpeace International

I worked with Nicole and Maarten on two flagship Greenpeace campaigns, “Defending our Oceans” and “Protecting our ancient Forests”. Their creativity, insight and professionalism made a big contribution to the success of the campaigns and enabled Greenpeace to raise the profile of these vital issues to a global audience.

Martin Atkin, former Head of Creative Communications, Greenpeace International
Het artikel is toegevoegd.