Positioneren, het veroveren van jouw unieke plek binnen de markt


Een goede positionering betekent dat jouw product bij je doelgroep de voorkeur krijgt boven dat van je concurrenten. Het heeft dus alles te maken met het beeld dat mensen van je product hebben. Voor organisaties is het vaak een hele opgave om hun doelgroep op een goede manier te bereiken. Wervingsactiviteiten kosten meestal veel tijd en geld, maar leveren lang niet altijd voldoende op. En dat zit ‘m vaak in de onduidelijkheid over de organisatie en het product enerzijds, en het gebrek van kennis over de doelgroep en hoe je die kunt bereiken anderzijds. Het effectief inzetten van online marketinginstrumenten zoals social media vergt expertise die binnen een organisatie vaak niet aanwezig is.

Een goede positionering is eigenlijk een vanzelfsprekend voortvloeisel van de bedrijfsstrategie, visie en missie, kernwaarden en ambities


Merkontwikkeling

Een belangrijk onderdeel van positionering is imago. Imago is het beeld dat de buitenwereld van de onderneming en het merk heeft. Het omvat alles waaraan mensen een merk kunnen herkennen. Denk aan woorden, beelden, design en gedrag. Een sterk brand geeft een organisatie, product of dienst een duidelijke positie. Wij geloven daarom niet in het zo maar bedenken van een merknaam of het maken van een mooi logo. Het ontwikkelen van een merk vraagt om een complete aanpak, afgestemd op een heldere bedrijfsidentiteit en een duidelijke strategie.


Merkstrategie

Een slimme merkstrategie begint vanuit de organisatie identiteit, en sluit aan op de behoefte van doelgroepen en stakeholders. Sterke merken worden ontwikkeld vanuit betekenis, een doordachte positionering en een duidelijke visie en missie. Van daaruit krijgen alle merk gerelateerde onderdelen vorm en inhoud: de naam, het logo, de visuele identiteit, de brandstory, de pay-off, het communicatieconcept en de internal branding. Een sterk merk valt of staat met de wijze waarop de merkwaarden intern verankerd zijn en hoe medewerkers de merkgedachte beleven en uitdragen.


Een voorbeeld van een merk met een sterke positionering is Apple. Een van de kernwaarden van Apple is ‘delightful’ (verrukkelijk). In iedere uiting toont Apple hoe delightful het is om te werken en spelen met hun producten. Dat is een heel slimme zet, want de technologie die erachter zit, wordt door veel mensen toch vooral als complex, saai en onbegrijpelijk ervaren. Het idee is dat Apple zelf die saaie en complexe techniek verzorgt, terwijl de consument alleen maar hoeft te genieten van de delightful producten van Apple. Dat is uitermate goed binnengekomen bij de consument!


Brand management

Een sterk merk is nooit af. Het leeft, verandert en vindt zichzelf soms opnieuw uit. Logisch, want de omgeving van merken verandert minstens zo snel. Brand management vraagt dus om zorg en aandacht. Het is een doorlopend proces, waarbij er continu evaluatie en bijsturing plaatsvindt.


Betekenis, identiteit, zichtbaarheid in de markt

Met ons programma Brand Your Business Now gaan we aan de slag en werken we aan een glasheldere bedrijfsidentiteit en daarmee kun je de juiste strategische keuzes maken en richting geven aan je communicatie en marketing. Het doel is het realiseren van betekenis, identiteit, zichtbaarheid in de markt, wat leidt tot betere klanten en meer omzet.

 Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur

Het boek over de vinkenbanen van Bloemendaal is zeker niet het eerste boek dat ik geschreven heb. NPD Communications is dan ook een van de vele vormgevers waarmee ik heb samengewerkt. Het is wel de eerste en enige met wie die samenwerking optimaal is geweest! Er kan zoveel mis gaan: 75% van de illustraties in de eerste helft van het boek, afbeeldingen te ver verwijderd van de betreffende tekst, figuren met te kleine, nagenoeg onleesbare letters erin. In dit boek is alles perfect gerealiseerd, in mooie kleuren, het goede formaat.

Tel daar bij op: alle gemaakte afspraken zijn nagekomen en wel op de gestelde tijd! Als dat niet gebeurt, sneuvelen er stukken tekst inclusief hun illustraties. Dan is het boek niet 100% wat je er als schrijver mee bedoelde. In dit geval dus wel!

Wat ook te prijzen valt, is het begrip voor de materie. Over vinkenbanen is zo weinig gepubliceerd dat bijna niemand weet wat dat zijn. Nicole Post en Maarten Jansen hebben zich de stof zo eigen gemaakt dat zij ook de productondersteuning konden verzorgen: de instructies aan de drukker en de boekhandels, de marketing in het algemeen. NPD Communications bieden dus veel meer dan allleen maar vormgeving. Jammer dat ik (nog) geen plannen heb voor een nieuw boek samen met hen!

Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur
Het artikel is toegevoegd.