Strategische keuzes


Het woord strategie komt uit het Grieks. Letterlijk betekent het ‘een weg (stratos) aanleggen'.

Strategie draait om denken in doelen; je bedenkt hoe je ergens kunt komen en waar je allemaal rekening mee moet houden


Om succesvol aan te kunnen sluiten op de vraag van klanten, de juiste doelgroepen, is het belangrijk dat je de problemen kent en daar dé oplossing op richt. Anders gezegd wat maakt de organisatie uniek, vanuit het perspectief van de klant. En op welke ontwikkelingen in de markt gaan je inspelen en welke activiteiten je daarvoor gaat ontwikkelen.

De juiste strategie leidt tot een duidelijk voordeel ten opzichte van de concurrentie. De onderscheidende positie die je verwerft in de buitenwereld is mede gebaseerd op de onderscheidende activiteiten aan de binnenkant. De bedrijfsprocessen moeten helemaal ingericht zijn op de specifieke positie die de organisatie in de buitenwereld wil innemen.

Als je je organisatie-identiteit of –DNA glashelder hebt, en je weet waarom je doet wat je doet en wat je wilt bereiken, dan kun je strategische keuzes maken om je doelen te behalen. Keuzes maken is niet eenvoudig. Veel organisaties durven er niet aan, uit angst om klanten mis te lopen. Toch blijkt dat de organisaties die extreem succesvol zijn, allemaal heel concreet kiezen waar ze zich wél, maar ook waar ze zich niet op willen richten. Ze zetten hun hele bedrijfsvoering heel bewust in om juist die klanten die ze zich wensen aan te trekken. Vraag jezelf eens af: heb jij, zowel qua hoeveelheid als qua ‘type’, de klanten die je graag zou willen?

Merkbelofte en merkverhaal

De merkbelofte is de vertaling van de missie in termen van betekenis voor je klanten. Simpel gezegd: wie beloof je wat? Deze merkbelofte is zo belangrijk omdat klanten niet geïnteresseerd zijn in wat jij doet, maar wat jij voor hen betekent.
Een corporate story, het merkverhaal, brengt de visie en missie tot leven: verhalen over hoe we de klant op een uitzonderlijke wijze bedienen, hoe we verder gaan dan de klant van ons verwachtte, brengen binnen én buiten de organisatie het verhaal tot leven. Niet alleen de visie en missie, maar juist de corporate story is vaak een leidraad voor medewerkers! En naar buiten toe, richting klanten, leveranciers, stakeholders, biedt het inzicht in de identiteit van je organisatie.

 Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur

Het boek over de vinkenbanen van Bloemendaal is zeker niet het eerste boek dat ik geschreven heb. NPD Communications is dan ook een van de vele vormgevers waarmee ik heb samengewerkt. Het is wel de eerste en enige met wie die samenwerking optimaal is geweest! Er kan zoveel mis gaan: 75% van de illustraties in de eerste helft van het boek, afbeeldingen te ver verwijderd van de betreffende tekst, figuren met te kleine, nagenoeg onleesbare letters erin. In dit boek is alles perfect gerealiseerd, in mooie kleuren, het goede formaat.

Tel daar bij op: alle gemaakte afspraken zijn nagekomen en wel op de gestelde tijd! Als dat niet gebeurt, sneuvelen er stukken tekst inclusief hun illustraties. Dan is het boek niet 100% wat je er als schrijver mee bedoelde. In dit geval dus wel!

Wat ook te prijzen valt, is het begrip voor de materie. Over vinkenbanen is zo weinig gepubliceerd dat bijna niemand weet wat dat zijn. Nicole Post en Maarten Jansen hebben zich de stof zo eigen gemaakt dat zij ook de productondersteuning konden verzorgen: de instructies aan de drukker en de boekhandels, de marketing in het algemeen. NPD Communications bieden dus veel meer dan allleen maar vormgeving. Jammer dat ik (nog) geen plannen heb voor een nieuw boek samen met hen!

Dr. Gert Baeyens, ornitholoog, auteur
Het artikel is toegevoegd.